โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับ-ส่งสัญญาณอัตโนมัติ เขื่อนห้วยน้ำใส

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับ-ส่ง
                    สัญญาณอัตโนมัติ เขื่อนห้วยน้ำใส จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
    ชื่อลูกค้า :     สำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน  
    ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โดยในโครงการนี้จะดำเนินการติดตั้งเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

  • เครื่องมือวัดอัตราการซึมผ่านตัวเขื่อนและฐานราก (Seepage Flowmeter)
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำใต้ดิน (Observation Well)
  • เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา (Weather Station)
  • เครื่องมือตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวแบบ ACCELEROGRAPH
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ
  • งานตรวจวัดและส่งสัญญาณแบบอัตโนมัติ
Scroll to Top