โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก จังหวัดลำปาง

ชื่อลูกค้า : สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง

ปีที่แล้วเสร็จ : สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมเชื่อมต่อระบบรับส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยโครงการนี้จะติดตั้งเครื่องมือดังต่อไปนี้

  • เครื่องมืออ่านค่าแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อนแบบอัตโนมัติ (Automatic Piezometer)
  • เครื่องมือวัดการรั่วซึมของเขื่อน (V-Notch weir)
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำใต้ดิน (Observation Well) 
  • เครื่องมือตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวแบบ Accelerometer
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำในอ่าง (Reservoir Water level) 
  • เครื่องมือ Instrument House พร้อมระบบรับส่งสัญญาณและข้อมูลระยะไกลอัตโนมัติ
  • เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา (Weather Station)
Scroll to Top