โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต

ชื่อโครงการ :  โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูล
                 อัตโนมัติ เขื่อนบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต
ชื่อลูกค้า :      โครงการชลประทานภูเก็ต สำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน
ปีที่แล้วเสร็จ :  พฤษภาคม 2559
                   
ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมเชื่อมต่อระบบรับส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยโครงการนี้จะติดตั้งเครื่องมือดังต่อไปนี้

  • เครื่องมือวัดระดับน้ำใต้ดินแบบอัตโนมัติ (Observation Well) จำนวน 6 แห่ง
  • เครื่องมือวัดการรั่วซึมของเขื่อนแบบอัตโนมัติ (V-Notch weir) จำนวน 2 แห่ง
  • เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา (Weather Station) 1 แห่ง
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำในอ่าง (Reservoir Water level) 1 แห่ง
  • เครื่องมือวัดแผ่นดินไหว (Strong Ground Motion Accelerograph) 1 แห่ง
  • เครื่องมืออ่านค่าแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อนแบบอัตโนมัติ (Automatic Piezometer) 15 แห่ง
  • เครื่องมือ Instrument House พร้อมระบบรับส่งสัญญาณและข้อมูลระยะไกลอัตโนมัติ 1 แห่ง
Scroll to Top