โครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนบางกำปรัด จังหวัดกระบี่

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบส่งข้อมูล
                    อัตโนมัติ เขื่อนบางกำปรัด จังหวัดกระบี่
ชื่อลูกค้า :     โครงการชลประทานกระบี่ สำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน
ปีที่แล้วเสร็จ : กรกรฎาคม พ.ศ.2558
โดยในโครงการนี้จะดำเนินการติดตั้งเครื่องมือต่างๆ ดังนี้

  • เครื่องมือวัดแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อนแบบอัตโนมัติ (Automatic Electric Piezometer)
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำใต้ดินแบบอัตโนมัติ (Automatic Observation Well) 
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแบบอัตโนมัติ (Automatic Water Leveling in reservior)
  • งาน Instrument House พร้อมระบบตรวจวัด รับ/ส่งสัญญาณแบบอัตโนมัติ
Scroll to Top