โครงการซื้อเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบ ACCELEROGRAPH และอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายภายในอาคาร โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จ.ตาก
ชื่อโครงการ : โครงการซื้อเครื่องมือตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวแบบ ACCELEROGRAPH และอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายในอาคาร โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก
ชื่อลูกค้า : กรมชลประทาน
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2559                              
   
Scroll to Top