โครงการจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี
ชื่อลูกค้า :     โครงการชลประทานราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ปีที่แล้วเสร็จ :   พ.ศ. 2561

ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โดยโครงการนี้จะติดตั้งเครื่องมือดังต่อไปนี้
  • ติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวภายในตัวเขื่อนแบบอัตโนมัติ
  • เครื่องมือ Instrument House พร้อมระบบรับส่งสัญญาณและข้อมูลระยะไกลอัตโนมัติScroll to Top