โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับ-ส่งสัญญาณอัตโนมัติ เขื่อนจำไหร

 ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับ-ส่ง
                สัญญาณอัตโนมัติเขื่อนจำไหร จังหวัดสงขลา
ชื่อลูกค้า :     โครงการชลประทานสงขลา สำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน  
ปีที่แล้วเสร็จ :  ตุลาคม พ.ศ. 2557
                           
โดยในโครงการนี้จะดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนดังนี้

  • เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา
  • เครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวภายในตัวเขื่อนแบบอัตโนมัติ
  • เครื่องมือวัดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ
Scroll to Top