MEASURAND Model SAAX
ShapeArray DEFORMATION MONITORING SYSTEM
รายละเอียดสินค้า

    SAAX เหมาะสำหรับการใช้งานการวัดการเคลื่อนตัวในแนว Horizontal เช่น การวัดการเปลี่ยนรูปรางของรางรถไฟ หรือ Pipeline Monitoring เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องการตรวจสอบและวัดระยะ

    SAAX ประกอบด้วยข้อต่อที่ป้องกันการบิดและท่อสแตนเลสหนา  SAAX ติดตั้งได้ง่ายและมีต้นทุนไม่สูง  สามารถใช้งานได้ยาวถึง 150 m.  ShapeArray ถูกผลิตขึ้นภายในโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

    SAAX ถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในแนว Horizontal สามารถวัดการเคลื่อนตัวในแนว Vertical  เพื่อสร้างกราฟบนระนาบแนวนอนโดย X หมายถึง ความยาวของ Array

     ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการใช้งาน ShapeArray คือ ระบบอัตโนมัติ 
ข้อมูลจาก ShapeArray สามารถเก็บรวบรวมโดยผู้ตรวจสอบข้อมูล ซึ่งสามารถจัดเก็บและรวบรวมด้วยตนเองได้โดยผ่านเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูข้อมูลใน Field ด้วยตนเองผ่าน  SAAFPU

Specifications
1000 mm (joint center to joint center)
32 mm
Standard 1.7 m (includes : 260 mm Cable Terminator Segment and 1500 mm PEX, less 60 mm overlap)
15 m standard, (13.5 m extending past the PEX tubing)
23 mm
100 m
over 100m (Contact Mearurand for details)
1.0 kg/m
-40 ºC to 60 ºC
2000 kPa (200 m Water)
550 kgf
70 ºC
12 VDC at 4.2 mA/segment
Scroll to Top