- Bridge Structural Health Monitoring Systems

Bridge Structural Health Monitoring Systems

        การตรวจสอบและติดตามโครงสร้างของสะพาน (SHM) ช่วยให้สามารถประเมินสภาพการตรวจสอบสะพานได้อย่างรวดเร็ว ยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบำรุงรักษาสะพาน
        เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสะพานระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อประเมินผลกระทบของโครงสร้างที่ใกล้เคียงหรือสะพานที่สร้างเสร็จแล้วเพื่อป้องกันการทรุดของสะพาน
ประโยชน์ของการตรวจสอบสะพาน
        -เพิ่มความปลอดภัยและการบำรุงรักษา ตรวจสอบโครงสร้างของสะพานขณะกำลังก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงหรือสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
        -เพื่อยืดอายุการใช้งานของสะพาน ตรวจสอบสะพานเพื่อประเมินสภาพปัจจุบันของโครงสร้างว่าจำเป็นจะต้องมีการซ่อมแซมหรือไม่
        -การประกันคุณภาพ การตรวจสอบประสิทธิภาพของสะพานที่สร้างใหม่และข้อกำหนดการออกแบบของสะพาน
        -ปรับปรุงเกี่ยวกับการออกแบบสะพาน เพิ่มความรู้เกี่ยวกับวัสดุเฉพาะที่ใช้ในการออกแบบสะพาน
        -การประเมินความปลอดภัยของสะพานหลังจากการเกิดเหตุการณ์สำคัญ ประเมินเสถียรภาพของสะพานหลังจากเกิดเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ หรือ การเกิดระเบิดอย่างทันทีจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

Scroll to Top